ใบงานที่ 1

Language: Thai
Subject: คณิตศาสตร์ > แผนภูมิ
Age: 12 - 13
\subset\notin\varnothing\neg\ni\ge\subset\le\supset\in