การนำเสนอข้อมูลแผนภูมิ ป.6

Language: Thai
Subject: คณิตศาสตร์ > แผนภูมิ
Age: 11 - 12

ปลูกผักสวนครัว

ทำนา

รวมทั้งหมด

ชื่อ

ชั้น

เลขที่