ค่ากลางของข้อมูล

Language: Thai
Subject: คณิตศาสตร์ > แผนภาพจุด
School grade: Thailand Thailand