ทศนิยม 3 ตำแหน่ง

Language: Thai
Subject: คณิตศาสตร์ > เศษส่วน
Age: 9 - 10