การลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน 1

Language: Thai
Subject: คณิตศาสตร์ > เศษส่วน
School grade: Thailand Thailand
Start drawing!
Start drawing!
-
-
=
=
Start drawing!
Start drawing!
-
-
=
=
Start drawing!
Start drawing!
-
-
=
=
Start drawing!
ตอบ
Start drawing!
ตอบ
Start drawing!
ตอบ