การบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน

Language: Thai
Subject: คณิตศาสตร์ > เศษส่วน
School grade: Thailand Thailand

+

=

+

+

=

=

Start drawing!

+

=

Start drawing!
Start drawing!

+

=

+

=

+

=

+

________

=

=

+

+

=

+

+

=

+

________

________

=

=

+

=

+

=