3.2 ฝึกใช้ตารางหาอัตราส่วนตรีโกณมิติ

Language: Thai
Subject: คณิตศาสตร์ > เรขาคณิต
Age: 14 - 15