โยงเส้นจับคู่รูปคลี่ทรงเรขาคณิต

Language: Thai
Subject: คณิตศาสตร์ > เรขาคณิต
School grade: Thailand Thailand