เส้นขนานและเส้นตั้งฉาก

Language: Thai
Subject: คณิตศาสตร์ > เรขาคณิต
Age: 15 - 16