เรขาคณิต 2 มิติ และ 3 มิติ

Language: Thai
Subject: คณิตศาสตร์ > เรขาคณิต
Age: 12 - 13

เรขาคณิต 2 มิติ และ 3 มิติ

จากรูปสามมิติที่กำหนดให้ และภาพที่มองออกมาเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านหน้า ด้านบน และด้านข้าง ให้เติมชื่อด้านที่ได้จากการมองให้ถูกต้อง

1)

2)

3)

4)

5)