เท่ากันยังไงก่อน

Language: Thai
Subject: คณิตศาสตร์ > เรขาคณิต
Age: 13 - 14

ตอบ

ตอบ

ตอบ

ตอบ

ตอบ

ตอบ

ตอบ

ตอบ

ตอบ