หาพื้นที่วงกลม

Language: Thai
Subject: คณิตศาสตร์ > เรขาคณิต
Age: 11 - 12

ให้นักเรียนหาพื้นที่วงกลม

------------------------------

ให้นักเรียนหาพื้นที่วงกลม

------------------------------

------------------------------

ให้นักเรียนหาพื้นที่วงกลม

ให้นักเรียนหาพื้นที่วงกลม

------------------------------

ตอบเป็นทศนิยม 2 ตำแหน่ง