สมบัติของรูปสี่เหลี่ยม

Language: Thai
Subject: คณิตศาสตร์ > เรขาคณิต
Age: 10 - 11

สมบัติของรูปสี่เหลี่ยม

จงจับคู่สมบัติของรูปสี่เหลี่ยม

สี่เหลี่ยมจัตุรัส

ด้านคู่หนึ่งขนานกัน

ด้านทั้งสี่ยาวเท่ากัน มุมแต่ละมุมไม่เป็นมุมฉาก

สี่เหลี่ยมผืนผ้า

ด้านตรงข้ามขนาน กันและยาวเท่ากัน

สี่เหลี่ยมรูปว่าว

เส้นทแยงมุมเส้นหนึ่ง แบ่งครึ่งเส้นทแยงมุมอีกเส้นหนึ่ง และตัดกันเป็นมุมฉาก

สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน

ด้านเท่ากันทุกด้าน มุมทุกมุมเป็นมุมฉาก

สี่เหลี่ยมด้านขนาน

ด้านตรงข้ามยาวเท่ากัน มุมทุกมุมเป็นมุมฉาก

สี่เหลี่นมคางหมู