รูปเรขาคณิตน่ารู้

Language: Thai
Subject: คณิตศาสตร์ > เรขาคณิต
Age: 12 - 13

ชื่อ-สกุล............................................................. ชั้น........... เลขที่.............

รูปเรขาคณิตน่ารู้

1. จงเติมคำตอบของรูปเรขาคณิตให้ถูกต้อง

4. ให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่ภาพหน้าตัดที่เกิดจากการนำระนาบมาตัดรูปเรขาคณิตสามมิติ