พื้นที่ผิวพีระมิด ม.3

Language: Thai
Subject: คณิตศาสตร์ > เรขาคณิต
Age: 14 - 15