พื้นที่ผิวของทรงกระบอก

Language: Thai
Subject: คณิตศาสตร์ > เรขาคณิต
Age: 14 - 15