พื้นที่ผิวของกรวย

Language: Thai
Subject: คณิตศาสตร์ > เรขาคณิต
School grade: Thailand Thailand