ความชันของเส้นตรง

Language: Thai
Subject: คณิตศาสตร์ > เรขาคณิต
Age: 15 - 16