ดีเทอร์มิแนนต์

Language: Thai
Subject: คณิตศาสตร์ > เมทริกซ์
Age: 18 - 25