การซื้อขาย กำไร ขาดทุน

Language: Thai
Subject: คณิตศาสตร์ > ร้อยละ
School grade: Thailand Thailand