แบบทดสอบครั้งที่ 3

Language: Thai
Subject: คณิตศาสตร์ > ภาคตัดกรวย
School grade: Thailand Thailand