ใบงานที่ 12

ให้นักเรียนพิจารณาเซตต่อไปนี้เป็นเซตว่างหรือไม่เป็นเซตว่าง พร้อมให้เหตุผล
Language: Thai
Subject: คณิตศาสตร์ > พีชคณิต
Age: 15 - 16