ใบงานที่ 11

ให้นักเรียนนำตัวอักษรด้านขวามือมาใส่ในช่องว่างหน้าข้อที่เป็นเซตเดียวกันกับทางซ้ายมือ
Language: Thai
Subject: คณิตศาสตร์ > พีชคณิต
Age: 15 - 16