อนุพันธ์ ฟังก์ชัน

Language: Thai
Subject: คณิตศาสตร์ > พีชคณิต
Age: 17 - 18