สอบครั้งที่ 1

Language: Thai
Subject: คณิตศาสตร์ > พีชคณิต
Age: 14 - 15