คณิตศาสตร์

Language: Thai
Subject: คณิตศาสตร์ > พีชคณิต
School grade: Thailand Thailand
จงบอกความหมายของจำนวนตรรกยะ