30000-1401 แบบทดสอบตรรกศาสตร์

Language: Thai
Subject: คณิตศาสตร์ > ตรรกศาสตร์
Age: 18 - 25