สอบเก็บคะแนนครั้งที่ 1

Language: Thai
Subject: คณิตศาสตร์ > ตรรกศาสตร์
Age: 15 - 16