ตารางค่าความจริงของรูปแบบประพจน์

Language: Thai
Subject: คณิตศาสตร์ > ความน่าจะเป็น
Age: 15 - 16