ใบงานที่1 การลบเลข1หลัก

Language: Thai
Subject: คณิตศาสตร์ > การลบ
School grade: Thailand Thailand