ใบงานที่ 3 แบบโยงเส้น

Language: Thai
Subject: คณิตศาสตร์ > การลบ
School grade: Thailand Thailand