.ใบงานที่ 23

Language: Thai
Subject: คณิตศาสตร์ > การลบ
Age: 7 - 8