ใบงานของนักเรียนชั้นป.3

Language: Thai
Subject: คณิตศาสตร์ > การบวก
School grade: Thailand Thailand
ชื่อ-สกุล.................................................................................เลขที่.....................................
8+7=
14-5=
16-8
16-2
กระทิง
ดอกไม้
B
E
E
W
C
Y
B
P
I
G
D
O
G
B
O
S
F
I
S
H
K
D
U
C
K