แบบทดสอบระหว่างเรียน

ให้นักเรียนทำแบบทดสอบให้ถูกต้อง มีทั้งหมด 5 ข้อ......
Language: Thai
Subject: คณิตศาสตร์ > การบวก
Age: 8 - 9
แบบทดสอบระหว่างเรียน
ให้นักเรียนทำแบบทดสอบให้ถูกต้อง มีทั้งหมด 5 ข้อ......
1. 5+5 เท่ากับเท่าไหร่
อะไรเอ่ยมีสี่ขา