เลขคณิต ป.2/1

Language: Thai
Subject: คณิตศาสตร์ > การบวก
School grade: Thailand Thailand

เลขคณิต ป.2/1

1+1 =

2

2

3

4

5