หล่อที่สุดคือดลครับ

ให้นักเรียนออกเสียงพร้อมกัน ดลหล่อมาก
Language: ภาษาไทย
Subject: คณิตศาสตร์ > การบวก
Age: 7 - 8
Tags: นึกแล้วว่าครูโจต้องอ่าน