มาบวกเลขกันเถอะ

Language: Thai
Subject: คณิตศาสตร์ > การบวก
Age: 6 - 7
มาบวกเลขกันเถอะ
จับคู่ผลบวกที่เท่ากัน
5
2+2
7
5+4
9
3+5
4
2+3
8
6+1