จงโยงเส้นจับคู่ให้ตรงกับผลลัพธ์

Language: Thai
Subject: คณิตศาสตร์ > การบวก
School grade: Thailand Thailand