จงเติมคำตอบให้ถูกต้อง

Language: Thai
Subject: คณิตศาสตร์ > การบวก
Age: 10 - 11