การบวกเลข(ไม่มีตัวทด)

Language: Thai
Subject: คณิตศาสตร์ > การบวก
Age: 6 - 7