การบวกจำนวนเต็มต่างชนิดกัน 2

Language: ภาษาไทย
Subject: คณิตศาสตร์ > การบวก
Age: 12 - 13