6.แบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ 2

Language: Thai
Subject: คณิตศาสตร์ > การนับ
Age: 7 - 8