โยงตัวเลขที่ตรงกับจำนวนภาพ

ให้นักเรียนโยงตัวเลขที่ตรงกับจำนวนภาพให้ถูกต้อง
Language: Thai
Subject: คณิตศาสตร์ > การนับ
Age: 3 - 6

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*