ตัวอย่างใบงานที่ 1 ของป.1

Language: Thai
Subject: คณิตศาสตร์ > การนับ
School grade: Thailand Thailand