ค่าประมาณจำนวนเต็มพัน

Language: Thai
Subject: คณิตศาสตร์ > การนับ
School grade: Thailand Thailand