ชื่อ-สกุล................................................................... ระดับชั้น.................... คำชี้แจง: ให้เด็กๆ โยงเส้นจับคู่จำนวนภาพกับตัวเลขอุปกรณ์การเรียน

Language: Thai
Subject: คณิตศาสตร์ > การนับเลข
Age: 4 - 6