จำนวนเฉพาะและตัวประกอบ

Language: Thai
Subject: คณิตศาสตร์ > การนับเลข
School grade: Thailand Thailand

______

เฉพาะ