ใบงานที่ 12 เรื่อง สัดส่วน

Language: Thai
Subject: คณิตศาสตร์ > การคูณ
School grade: Thailand Thailand