สูตรคูณ 2 นับเพิ่มทีละ 4

Language: ภาษาไทย
Subject: คณิตศาสตร์ > การคูณ
School grade: Thailand Thailand