ลากเส้นจับคู่การคูณ

Language: Thai
Subject: คณิตศาสตร์ > การคูณ
School grade: Thailand Thailand